ktiviteter på Artillerimuseet 2021


ÅRSMÖTET 2021.
Tid ej bestämt, troligen tidigast i slutet av april. Information kommer här.
INVIGNING
Tid för invigning av årets utställning, "Djuren i försvaret", är ännu inte bestämd.
Säkra tider för årets arrangemang kommer att visas troligen i maj.
UPPVISNINGSPROGRAM
Preliminärt genomförs vårt årliga stora UPPVISNINGSPROGRAM i helgen 14-15 augusti.

Ny film från Artillerimuseet i Kristianstad
https://www.youtube.com/watch?v=JHVanuxOZV4

Luftvärnsstrålkastaren håller på att uppdateras och kommer att användas i oktober.
Här är Luftvärnsstrålkastaren igång,.
Här är Luftvärnsstrålkastaren igång,.

Ny sida med information om Skånska förband, se här.

Nyrenoverad tavla.
Göran Mårdh förbereder fika.
Positionsartilleri
En av många MC på museet.
Haubits 77 A
Bandkanon 1
Ytterliggare en bild med luftvärnsstrålkastaren.