Aktiviteter på Artillerimuseet 2018

Aktiviteterna på museet består just nu och fram till öppnandet i maj 2018, med översyn av fordon, pjäser, ombyggnationer, förberedelser för nya utställningar, storstädning av ytterområden, målningsarbeten mindre snickeriarbeten, skylt-tillverkning och nya aktiviteter för barn.
 

Välkomna i maj 2018
Öppettider kommer

Archer på Ravlunda skjutfält.
Göran Mårdh förbereder fika.
Positionsartilleri
En av många MC på museet.
Haubits 77
Bandkanon