Aktiviteter på Artillerimuseet 2018

Vi öppnar 6 maj 2018   -   Välkomna

Preliminärt program på museet 2018
Uppdatering sker efter hand

 

10 april          Artillerimuseets föreläsningsserien om första
                        världskriget med bl.a. krigsslutet och händelserna därefter.
                        Avgift 100:-/pers, inklusive fika.
14 april          Militaria försäljning, kl. 1200 - 1600.  Läs mer. (Sidan låst t.v.)
12 maj            Invigning WW1-utställning, kl. 1300.
18-19 maj      Kulturnatt Kristianstad.
25 maj           Salutbatteriet deltar i doktorsprometionen i Lund.
11-12 aug       Större evenemang, dock ej fastställt.
8 sept            Wendistdagen.
3 nov             Hubertusjakt i Rinkaby.

Archer på Ravlunda skjutfält.
Göran Mårdh förbereder fika.
Positionsartilleri
En av många MC på museet.
Haubits 77 A
Bandkanon