Aktiviteter på Artillerimuseet 2018

17 april kördes båda haubits 77:orna in i visningshallen.
Här är det Haubits 77 B som körs in och skall nu torkas av, för att kunna visas.

Archer på Ravlunda skjutfält.
Göran Mårdh förbereder fika.
Positionsartilleri
En av många MC på museet.
Haubits 77 A
Bandkanon