Vad händer 2019


6 april       Artillerimuseets fordonsavdelning deltager när "Börjessons"
                      inviger sin nya hall.
13 april      Museet i Rinkaby öppet i samband med anhörigdag för Hv-vpl.
                      Se även "Startsidan". 
24 april     Föredrag kl 1800-2000 på Artillerimuseet.
                     "När kanonerna tystnade. Världen mellan två världskrig."
                     Föreläsare Per-Åke Karlsson.
                     Avgift 100:-, I avgiften ingår enkel fika samt en "Fribiljett".
27 april     Försäljning/Marknad, kl. 12 - 15.
                     Föremåls- och Militariamarknad. Gallring och överskott,
                     även militariaböcker. Kontant, swish eller enl. överenskommelse.
5 maj          Museet öppnar.
11 maj        Invigning av tillfälliga utställningen, Artilleriets regementen 225 år.
                     Invigning av stf C A9.
24 maj       Salutbatteriet skjuter vid "Doktorspromessionen" i Lund.     
25 maj       Kulturnatten, Artillerimuseets fordonsavd. deltager.
30 maj       Regementets Dag på P7, Ridande batteriet deltager.
6 juni         Motorhistorisk dag vid AD-bildelar, ArtM fordonsavd. deltager.
16 juni       Nostalgidagar i Brösarp, ArtM fordonsavd. deltager.
29 juni      25-år sedan A3 flyttade till Hholm, P6 lades ner, Stora Torg Krstd.
10-11 aug  225-års Dagar.

Aktiviteter på Artillerimuseet 2018

Archer på Ravlunda skjutfält.
Göran Mårdh förbereder fika.
Positionsartilleri
En av många MC på museet.
Haubits 77 A
Bandkanon