Vad händer 2019

19 maj       Kl. 13:00, visning av utrustning från "Kalla Kriget".
24 maj       Salutbatteriet skjuter vid "Doktorsprometionen" i Lund.     
25 maj       Kulturnatten, Artillerimuseets fordonsavd. deltager.
30 maj       Regementets Dag på P7 i Revinge, Ridande batteriet deltager.
6 juni         Motorhistorisk dag vid AD-bildelar, Fordonsavdelningen deltager.
9 juni - 15 juni  MUSEET HELT STÄNGT
16 juni       Nostalgidagar i Brösarp, Fordonsavdelningen deltager.
29 juni      25-år sedan A3 flyttade till Hholm, P6 lades ner, Stora Torg Krstd.
10-11 aug  225-års Dagar.

Aktiviteter på Artillerimuseet 2019

Archer på Ravlunda skjutfält.
Nu är tavlan fixad.
Göran Mårdh förbereder fika.
Positionsartilleri
En av många MC på museet.
Haubits 77 A
Bandkanon