Motorträff på AD-Bildelar i Kristianstad

Motoravdelningen på Artillerimuseet gör bra reklam för museet.
Robban och Rolf presenterar en MC för en beundrare. Bilen med de tre antennerna är en Radiopersonterrängbil 9033 (RAPTGBIL).
Motoravdelningens alltid villiga arbetare, ställer upp med fordon på Ad-Bildelars motorträff i Kristianstad. Udo, Anders och Sven-Erik