Första utställningsdagen på
 Baltutlämningsmuseet i Rinkaby

Den 14 maj mellan kl. 12 - 16 öppnade artillerimuseet sin utställning i Rinkaby, vilken omfattar historien bakom den s.k. "Baltutlämningen".

Bengt-Åke Persson i samspråk med ett antal intresserade i förläggningsdelen, där bl.a. sjuka togs om hand.
Informationstavlor med texter och bilder, där en del av händelserna beskrivs.
Här berättar Bengt-Åke Persson för ett antal besökare om bakgrunden och händelser i samband med utlämningen.
Ett av sysselsättningarna för internerna var bl. a hantverksarbeten av olika slag. Här är ett som har lyckats bevaras.
Logement där bl.a. omhändertagande av sjuka och skadade omhändertogs.
Logementskåp var det ont om, så det tilldelades bara en "skåphalva" till varje man.