ARTILLERIMUSEET  deltager på Ad-Centers arrangemang

Artillerimuseets motoravdelning var på motorträff  på Ad-Centers arrangemang den 6 juni.

Motorcykel
Motorcykel
Bandvagn 203 RAtillverkad av Bolinder Munktell och till höger Terrängbil 1 1/2 ton, Dodge WC 52
Motorcykeln närmas är en BSA B33, militär beteckning MC521 m/51. den bortre