"BASTIONEN KONUNGEN" UNDER UPPRUSTNING

Bastionen "Konungen", vilken underhålls av Kristianstads Kommun, C4 Teknik, har under en längre tid fått dåligt rykte m.h.t. för dåligt underhåll. Kommunen har gjort förfrågan till Artillerimuseet, om hjälp av översyn och renovering av samtliga 13 kanoner med lavetter.
Detta har Artillerimuset godkänt och arbetet med översyn/renovering av framförallt lavetterna är i full gång.
Samtidig pågår uppfräschningsarbeten på Bastionen. Nedan bilder på renovering och nyanläggning.

NU ÄR SAMTLIGA KANON ÅTER PÅ BASTIONEN OCH UTSTÄLLNINGEN HAR FÅTT NYTT TAK OCH TAVLOR

Alla kanonerna åter på plats. Nu är där finare än för ett halvår sedan.
De två första kanonerna åter på Bastionen efter renovering/översyn på Artillerimuseet.
En av de större kanonerna på Bastionen.
Med hänsyn till de otroligt tunga kanonerna, har lavetterna och speciellt hjulen tagit mycket stryk.
Växtligheten har på vissa kanoner ätit sig in i lavetterna.
En av de bättre kanonlavetterna, nu ute på Artillerimuseet.
Nya fina plattor som underlag och kanonerna står på ekpallar för att avlasta hjulaxlarna, vilka är gjorda i ek.
Ekstockarna i botten, är tillsammans med hjulaxlarna det som tagit mest stryk.
Hela bottenplattan på denna lavetten måste bytas helt och hållet.
Förberedelser inför första strykningen med bl.a. tjära.
Förberedelser inför uppgiften med att tjära lavetterna.
Förberedelse för borttagning av hjulaxeln Inte mycket som var "friskt" på den.
Ekstockar har sågats till och nu skall det tillverkas "klossar" som kanonlavetterna skall stå på.
Snyggt och prydligt uppställda.
Uppfräschning av Bastionen med nya plattor, där kanonerna skall placeras.
Tur att det finns bra hjälpmedel för att hantera plattorna.
6 stycken plattor 70 x 70 cm med en vikt av cirka 100 kg/st läggs ut snyggt och prydligt.
Bottendelen och hjulaxlarna av ek, är detaljer som fått mest "stryk" genom dålig översyn. Många kommer att bytas ut helt och hållet. Inte mycket friskt virke i axeln på bilden.
12 kanoner av 13, väntar på transport till Bastionen Konungen. Hittar Ni den 12:e kanonen på bilden, då har Ni hököga. Jodå! Den finns där men väldigt skymd.