Salutbatteriet på Artillerimuseet
saluterar vid Doktorpromotionen i Lund

Lastning av 2 st 7,5 cm kanoner m/1902 på morgonen. För transport till Lund.
Batterichefen Per-Åke Karlsson väter strupen inför kommande eldkommandon.