SPECIALUTSTÄLLNING "KRISTIANSTAD I BILD 1847-1947"

Fotoutställningen ger en inblick i hur föränderligt vårt samhälle är idag. Många av de gamla byggnaderna, vilka finns kvar än idag, är i bra skick. Här nedan visas en liten del av bilderna på utställningen.

Pierre Månsson, vilken invigde utställningen, i samspråk med Ewa Mårtensson och Gunnel Bojs
Trefaldighetskyrkan före tornets uppförande 1865.
Marknadsdag på Stora torg.