ÖVERSYN AV MINNESPLATSEN  -  "NORRA KASERN"

På Norra Kasern, står en minnessten, uppförd till minne för de stupade vid "Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig.

Då är vi igång igen med iordningsställandet av minnesplatsen. Klart innan 9 september.

Kanonerna på ömse sidor om minnesstenen är nu åter på plats och fint skick.
Minnesstenen är nu iordning för ceremonin på lördag 9 september.
Översyn av Minnesstenen på Norra Kasern har påbörjats varvid kanonerna tagits bort och blästrats och skall få ny färg. Se övre mittre bilden, där allt är iordningställt.
Översyn av alla fästen kommer att ske.