Dokument för Årsmötet 2021, kl. 1230
Bestämmelser för närvaro kommer senare, beroende på läget för "Corona".
Bifogas, Dagordning för 2021 och Verksamhetsberättelse för 2020, se nedan
Synpunkter, kan sändas in på e-post till ordf. eller sekreteraren, senast en vecka före mötet.