Telefontider
Vi svarar säkrast, när museet är öppet, se Startsida 

Kontaktpersoner

Telefon - Expedition (Säkrast på tisdagar)
044-122050

Museichef (allmänt om artillerihistorik)
Bokningar

Leif Mårtensson
E-post: info@artillerimuseet.se
Tel: 044-121903 

Servering etc.
Björn Thalin
Tel: 0730-768230
E-post: bjorn.e.thalin@telia.com

Rustmästare och  frågor rörande drift, säkerhet och vapen.
Per-Åke Karlsson
E-post_1: info@artillerimuseet.se
E-post_2: rustmastare@artillerimuseet.se
mobil: 0705 209636 

Pjäsansvarig
Stig Johansson
Tel: 044-354057

Fordonsansvarig
Udo Noelle
Tel: 0414-70994, 070 5268526

Instrument, samband, ledningsutrustning
Bengt Ahlstedt
Tel: 044-244613

Ammunitionsansvarig (frågor rörande ammunitionsutveckling)
Johnny Carlsson
Tel: 044-71513

Uniformsansvarig
Gunnar Jönsson
Tel: 044-236067

Uniformsansvarig (särskilt om gradbeteckningar, märken etc.)
Hugo Nystrand
Tel: 0451-89822

Wendes Militärhistoriska Förening
Ordf: Leif Mårtensson, e-post se ovan.
Sekr: Ulf Weinsjö, e-post se nedan.
Kassör: Anders Nilsson

Artilleridivisionen
Ulf Weinsjö
E-post: divisionschef@artillerimuseet.se
mobil: 0704-400751

Ordf Wendes Ridande Batteri
Christian Weibull
E-post: christian.weibull@telia.com
040-480292 / 070-7825899

Batterichef
Åke Larsson
E-post: ake.npk@swipnet.se
0706-868163

Skicka ett meddelande till oss

Bli medlem i WMF och Wendistföreningen

Bli medlem i
Kungliga Wendes Militärhistoriska Förening (WMF)

Du som vill bli medlem i WMF, betalar in din Årsavgift, minst 50 svkr, på PLUSGIRO 669301-4. Skriv ditt NAMN, ADRESS och TFN-nr.
Om du mot förmodan byter adress, var vänlig och meddela:
Anders Nilsson
Tjörnåkersvägen 10
291 75 Färlöv
044-71041

Bli medlem i
Wendistföreningen.
Du som vill bli medlem i Wendistföreningen, betalar in din Årsavgift, minst 75 svkr, till BANKGIRO 5055-5077. 
Skriv ditt NAMN, ADRESS och TFN-nr.
Om du mot förmodan byter adress, var vänlig och meddela:
Bengt Månsson
Böklins väg 10
291 77 Gärds Köpinge
044-235051