T i n g s t ä d e

Tingstäde, skans 4. Foto:PÅK Tingstäde, skans 4. Foto:PÅK

I Tingstäde, skans 4, där det redan finns en stor del flygmateriel, eller vad sägs om två Draken, en Viggen, en Lansen, ett Sovjetiskt plan som använts vid flykt från Baltikum mm. är arbetet nu i full gång med att flytta kustartilleripjäserna i Fårösund till nya platser i anslutning till skans 4.
Ett tiotal olika KA-pjäser från Gotlands försvar kommer att visas med början 2015. Också ett måste.

Tingstäde, skans 1. Foto: PÅK Tingstäde, skans 1. Foto: PÅK

Tingstäde fästning byggdes i början av 1900-talet som en del av skyddet av Gotland och som förrådsfästning.
Fästningen, skans 1, är värt ett besök och i förrådsby finns nu Gotlands Försvarsmuseeum som också är ett "måste" när man är på "ön".

Foto:PÅK Foto:PÅK

Tingstäde skans 4 

Foto:PÅK Foto:PÅK

Del av utställning i Tingstäde, Skans 4.
Manöverbord och PPI-kamera från tornradar PS 15