KUNGLIG WENDES  MILITÄRHISTORISKA FÖRENING   -    WMF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018  (UTDRAG)

Verksamheten vid den ideella föreningen WMF har under året, i likhet med tidigare, koncentrerats till stöd för Artillerimuseet.
 
UTDRAG:
WMF föreläsningsserie har fortsatt med fyra nya föreläsningar.
WMF har kunnat bistå Försvarsmakten genom utbildning av officerare tillhörande Försvarshögskolan i Halmstad. Museiområdet ställs till förfogande vid försvarsmaktens, (P 7 och HV), övningsverksamhet.
 
Marknadsföring blir otillräcklig med våra alltför begränsade resurser. Det är för framtiden viktigt att kunna fortsätta med aktiv marknadsföring. Under året har en rad utåtriktade marknadsföringsåtgärder genomförts genom Salutavdelningen, Ridande batteriet och Fordonsavdelningen.
 
Museet har som tidigare år haft öppet sju hela veckor och dessutom tisdagar maj-september samt en rad söndagar. Antalet grupper har ökat. Dessa har som tidigare även kunnat beställa besök på annan tid. Antalet dagar med besökare har även detta år överskridit 100.  Besöksantalet motsvarar förra året trots den mycket varma sommaren då antalet besökare var mindre än normalt.
 
Mycket tid har ägnats åt årets temautställning om Första världskrigets förlopp, kompletterad  med bilder från Armémuseum från kriget i Belgien. Utställningen har haft välbesökta guidningar och även två föreläsningar i samma ämne. Utställningen invigdes av professor Ingemar Ottosson. Utställningen i Rinkaby om Baltutlämningen har visats fortsatt intresse.
Ett projekt för att rädda tre av värnen i ”Per-Albin-linjen” inom Ravlunda skjutfält har också fortsatt i samråd med FortV, Regionmuseet och Marinmuseet i Karlskrona. Ett arbete utan kostnad för WMF. Vi beräknar kunna visa upp ett av dessa värn under 2019.
 
Arbetskraftstillgången för föremålens skötsel och lokaler är tillfredsställande och nya medlemmar är på väg in för att efterhand komplettera och ersätta ”pensionärer”. En fast anställd, helst på heltid, är ett önskemål för att förbereda och ta emot besök, till exempel från skolor samt arbeta som museipedagog. Resurser för detta finns inte.
 
Lokalfrågorna är avgörande vilket framgår av vår långsiktiga planering. De nuvarande lokalerna har nu den miljömässiga standard man kan begära. Själva utställningarna skall ytterligare kompletteras under 2019. Personalen ska nu få mer tid för samlingarna och visningar. På sikt bör inplaneras en helt ny stor byggnad både för att förbättra möjligheterna till utställningar men också för att långsiktigt säkerställa förvaringsmiljön.
 
Leif Mårtensson
Ordf WMF och museichef