Test av QR-koder

Artillerimuseet i Kristianstad, kommer under våren 2020, att testa funktionen med QR-koder, på några av våran utställningmateriel.

Hur fungerar dessa QR-koder ?

Nyare mobiltelefoner har denna funktion, inbyggd i mobilen.
Om INTE, går det att använda "Kamera-funktionen".

Vid ett antal utställningsmateriel, på museet, finns en s.k. QR-kod, uppsatt. 
Se bild t.h. ( OBS! Denna QR-kod går till WikipediA, där Ni kan läsa mer om QR-kod. )
Lycka till och skriv gärna på vår hemsida vad Ni tycker, se KONTAKT