Artillerihallen

Östra delen av hallen invigdes den 11 maj 2013.
Utställningen speglar artilleriförbandens tekniska materiel och funktioner under "Kalla Krigets" dagar och fram till år 2000. En kartbild över Skåne visar hur räckvidden har förändrats för artilleriet, från första världskrigets kanoner till dagens supermoderna Boforssystem, ARCHER.
I hallen finns också ett fantastiskt sexspann från 1850-talet, vilket tidigare fanns på Armémuseum.
Utställningen omfattar även information om observationsballonger och kartor. En karta visar hur en sovjetisk spion ca 1960 moderniserat en svensk karta över Everöds flygfält.

Under hösten 2017 har västra delen moderniserats och invigningen skedde våren 2018. Där visas de tyngsta haubitsarna 77A och 77B.
I salen finns även en 21 cm haubits m/1917 med unik eldrörsvagn och en stegvagn.

Eldobservatörer
Ballongen, fast i wire, var främst till för observation på långa avstånd.
Kunde i vissa fall även användas för eldobservation
 

Hästspann från 1850-talet.
Vinkelmätinstrument för att genom avskärning med flera instrument från olika platser kunna bestämma läget för ett mål.
21 cm haubits m/1917 med eldrörsvagn, något skymd bakom.

B-platstältet

I batteriplatstältet genomfördes beräkningar för att träffa ett av eldledaren angivet mål avseende inverkan på olika sätt på kulbanan till exempel beroende på väder och ammunitionstyper  samt därefter beroende på eldledarens regleringar av elden. 

Centralinstrument för beräkning av värden för att träffa ett mål. De äldsta är mekaniska och de nyare från m/1977 är digitala.
7 cm kanon m/02. Används än idag och då framförallt vid promotionsinvigningar i Lund. Tillverkare Bofors, Stockholms Vapenfabrik och Finspong.
Archer under försöksskjutningar på Ravlunda skjutfält. Artillerimuseet önskar erhålla denna pjäs, när den blir tillgänglig.
Haubits 77 B
Haubits 77 B