Finland (Olika temautställningar, varje år)

I byggnadens bortre del, finns en utställningslokal, Cardellsalen, där olika temautställningar ändras varje år. I byggnaden finns också en samlingslokal Helvig, där det vid större tillställningar sker utspisning samt att fika kan köpas.
I byggnaden finns också en handikapptoalett.

Åhörare vid invigningen av lokalen Åhörare vid invigningen av lokalen

Samlingssalen
Helvig

I samlingslokalen Helvig, kan det vid större tillställning-ar även kan ske utspisning samt att fika kan köpas.
Föreläsningar kan hållas med stöd av den senaste tekniken. Plats finns för upp till ca 75 personer.
Lokalen kan hyras av enskilda eller av företag.

Kontakta museet under "Kontakt" med möjligheter till fika och genomgångar med senaste tekniken.

Temautställning
I år, 2017 består temautställningen av Bildsamlingar från Gamla Christianstad
1847 – 1947.

Flygfoto över Vilan.