Byggnaden Lillöhus  
Innehåller utställning av äldre hästdragna vagnar samt Positionsartilleri, 
Från och med våren 2018 kommer en hästfordonsutställning vara klar.

Positionsartilleri togs fram för att tillgodose behovet av pjäser för försvar av fästningar och för eventuella belägringar. Höga hjul sattes på för att servisen skulle kunna stå bakom en skyddande mur eller vall.

Positionsartillerisamlingen omfattar samtliga modeller som varit bruk och som det finns något exemplar kvar av. Bara en typ saknas.

Här finns även från Bofors, en kanon m/1883 ombyggd till positionsartilleri, vilken från början var Bofors första fältartilleripjäs, men som enbart köptes av Flottan, för skydd av Karlskrona.

Den sista modellen, 15 cm positionshaubits m/06, överfördes till  fältartillerisamlingen i och med 1925 års försvarsbeslut.

En omfattande information om organisation och data finns på en väggtavla.

12 cm haubits m/1891. Bakom står 8,4 cm Boforskanon m/1883 ombyggd 1899 med sköld och rekylhäminrättning.
En 12 cm kanon m/1885 i marschläge