Svea Rike

Innehåller motorfordon från 1950--1960-talen.
Byggnaden är trång och öppnas först efter förfrågan och om guide kan medfölja.