Buss till Artillerimuseet

Stadsbusslinje 4 (Blå linje)
och
Regionbusslinje 553 (Röd linje)
går fram i närheten av artillerimuseet.
Se karta nere till höger.

Linje 4 stannar utanför Wendesgymnasiet.
Se "Blå/vit prick" på stora kartan.
Sedan blir det fotpromenad till museet. Stigen är väldigt dålig och barnvagnar och rullstolar kan ej framföras - tyvärr.
Se flygfotot, nedan.  
Avstigningsplats, den röda linjen,  tillhör 
Linje 553 har närmsta av-/påstigningshållplats vid Åsums kyrka.
Se "Röd/vit prick" på stora kartan.
Sedan blir det fotpromenad söderut mot museet.       VÄLKOMNA !

Postadressen till Artillerimuseet

Post- och Vägadressen till museet är:  Köpingevägen 86-30, 291 91 Kristianstad
Koordinater till Artillerimuseet

Koordinaterna anger vägkorsningen Köpingevägen och Lilliecronas Väg in till museet. 

SYSTEM                       NORRVÄRDE            ÖSTVÄRDE
SWEREF 99 TM         N 6204618                  E 447075 
RT 90                            X 6207378                   Y 1396795
WGS 84 dec                55,983950 Gr.            14,151760 Gr.   

Buss till Artillerimuseum, se text nere till vänster.

Skiss över museet