OBSERVERA
e-postadresser som är angivna för vissa, fungerar inte.
Kopiera dessa och klistra in i ert mailprogram

 

Telefontider
Vi svarar säkrast, när museet är öppet, se Startsida 

Kontaktpersoner

Museichef
Per-Åke Karlsson

E-post: 505karlsson@telia.com
eller via Kontakt, se här till höger.
Tfn: 0705-20 96 36

Arrangemang & uppvisningar
Ulf Weinsjö, Ordförande i WMF
E-post: divisionschef@artillerimuseet.se
Tfn: 0704-40 07 51

Driftschef
Nils Erik Persson

Tfn: 0733-824590
E-post: nils-eric.persson@outlook.com

Servering etc.
Björn Thalin
Tfn: 0730-768230
E-post: bjorn.e.thalin@telia.com

Frågor rörande drift, säkerhet och vapen.
Per-Åke Karlsson, se under Museichef ovan.
Tfn: 0705-20 96 36 

Pjäsansvarig
Per-Åke Karlsson
E-post: 505karlsson@telia.com
Tfn: 0705-20 96 36

Fordonsansvarig
Udo Noelle
udo.noelle1@gmail.com
Tfn: 0414-70994, 0705-26 85 26

Instrument, samband, ledningsutrustning
Guido Grahn
grahnguido@gmail,com
Tfn: 0703-02 76 66

Ammunitionsansvarig 
Kontakta Per Åke Karsson, se ovan

Uniformsansvarig
Kenneth Persson
Tfn: 0721-61 52 38
E-post: jobbkonsultsyd@gmail.com

Uniformsansvarig (särskilt om gradbeteckningar, märken etc.)
Hugo Nystrand
Tel: 0451-89822, 0708-38 73 60

Wendes Militärhistoriska Förening
Ordf: Ulf Weinsjö. 0704-40 07 51
Sekr: Guido Grahn. 0703-02 76 66
Kassör: Anders Nilsson 0733-94 59 49

Salutavdelningen
Ordf. Per-Åke Karlsson
E-post: 505karlsson@telia.com
mobil: 0705-20 96 36 

Ordförande Wendes Ridande Batteri
per Göransson
E-post:
Mob-tfn: 0706-881394

Batterichef (Wendes Ridande Batteri)
Göran Wilhelmsson
E-post: goran.mack@gmail.com
mob-tfn: 0709-226491

Skicka ett meddelande till oss

Bli medlem i Wendes Militärhistoriska Förening

Bli medlem i
Kungliga Wendes Militärhistoriska Förening (WMF)

Du som vill bli medlem i WMF, betalar in din Årsavgift, minst 50 svkr, på PLUSGIRO 669301-4. Skriv ditt NAMN, ADRESS och TFN-nr.
Om du mot förmodan byter adress, var vänlig och meddela:
Anders Nilsson
Tjörnåkersvägen 10
291 75 Färlöv
044-71041

Bli medlem i  Wendistföreningen

Bli medlem i
Wendistföreningen.
Du som vill bli medlem i Wendistföreningen, betalar in din Årsavgift, minst 125 svkr, till BANKGIRO 5055-5077. 
Skriv ditt NAMN, ADRESS och TFN-nr.
Om du mot förmodan byter adress, var vänlig och meddela:
Lilian Albäck: registrator@wendisten.se
 

Bli medlem i Wendes Salutbatteri

Bli medlem i
Wendes Salutbatter
Vi ser gärna stödmedlemmar och sponsorer. Vi strävar efter en bra balans i batteriet mellan män och kvinnor samt en jämn ålders- och kompetensfördelning. Frågor som rör verksamheten kan ställas till ordförande Per-Åke Karlsson eller sekreteraren Fredrik Fogelberg.
Föreningens medlemmar är alla frivilliga och intäkterna från verksamheten används för utveckling av föreningen och inköp av materiel.

Vi har en intendentur som arbetar med inköp och underhåll av uniformspersedlar. Gruppen kan i viss mån vara behjälplig för andra militärhistoriska föreningar. Tag kontakt med sekreteraren.

Vårt organisationsnummer är:
802473-0973
Bankgiro 192-4091

Per-Åke Karlsson
E-post: 505karlsson@telia.com
Telefon: 070-520 96 36

Fredrik Fogelberg
E-post: Fredrik.Fogelberg@ri.se
Telefon: 070- 219 61 60