Telefontider
Vi svarar säkrast, när museet är öppet, se Startsida 

Kontaktpersoner

Museichef (allmänt om artillerihistorik)
Bokningar

Leif Mårtensson
E-post: info@artillerimuseet.se
Tel: 076-8232284

Servering etc.
Björn Thalin
Tel: 0730-768230
E-post: bjorn.e.thalin@telia.com

Rustmästare och  frågor rörande drift, säkerhet och vapen.
Per-Åke Karlsson
E-post: rustmastare@artillerimuseet.se
E-post: info@artillerimuseet.se
mobil: 0705 209636 

Arrangemang & uppvisningar
Ulf Weinsjö, vice ordf. i WMF
E-post: divisionschef@artillerimuseet.se
mobil: 0704-400751Ul

Pjäsansvarig
Stig Johansson
Tel: 070-7663251

Fordonsansvarig
Udo Noelle
Tel: 0414-70994, 070 5268526

Instrument, samband, ledningsutrustning
Guido Grahn
Tel: 070-3027666

Ammunitionsansvarig (frågor rörande ammunitionsutveckling)
Tyvärr vakant
Kontakta Per Åke Karsson, se ovan

Uniformsansvarig
Gunnar Jönsson
Tel: 044-236067

Uniformsansvarig (särskilt om gradbeteckningar, märken etc.)
Hugo Nystrand
Tel: 0451-89822

Wendes Militärhistoriska Förening
Ordf: Leif Mårtensson, e-post se ovan.
Sekr: Ulf Weinsjö, e-post, um.weinsjo@hotmail.com.
Kassör: Anders Nilsson

Salutavdelningen
Ordf. Per-Åke Karlsson
E-post: rustmastare@artillerimuseet.se
E-post: info@artillerimuseet.se
mobil: 0705 209636 

Ordförande Wendes Ridande Batteri
Jan Börjesson
E-post: jan.g.borjesson@icloud.com
073-6254474

Batterichef (Wendes Ridande Batteri)
Åke Larsson
E-post: ake.npk@swipnet.se
0706-868163

Skicka ett meddelande till oss

Bli medlem i Wendes Militärhistoriska Förening

Bli medlem i
Kungliga Wendes Militärhistoriska Förening (WMF)

Du som vill bli medlem i WMF, betalar in din Årsavgift, minst 50 svkr, på PLUSGIRO 669301-4. Skriv ditt NAMN, ADRESS och TFN-nr.
Om du mot förmodan byter adress, var vänlig och meddela:
Anders Nilsson
Tjörnåkersvägen 10
291 75 Färlöv
044-71041

Bli medlem i  Wendistföreningen

Bli medlem i
Wendistföreningen.
Du som vill bli medlem i Wendistföreningen, betalar in din Årsavgift, minst 125 svkr, till BANKGIRO 5055-5077. 
Skriv ditt NAMN, ADRESS och TFN-nr.
Om du mot förmodan byter adress, var vänlig och meddela:
Bengt Månsson
Böklins väg 10
291 77 Gärds Köpinge
073-3774861 

Bli medlem i Wendes Salutbatteri

Bli medlem i
Wendes Salutbatter
Vi ser gärna stödmedlemmar och sponsorer. Vi strävar efter en bra balans i batteriet mellan män och kvinnor samt en jämn ålders- och kompetensfördelning. Frågor som rör verksamheten kan ställas till ordförande Per-Åke Karlsson eller sekreteraren Fredrik Fogelberg.
Föreningens medlemmar är alla frivilliga och intäkterna från verksamheten används för utveckling av föreningen och inköp av materiel.

Vi har en intendentur som arbetar med inköp och underhåll av uniformspersedlar. Gruppen kan i viss mån vara behjälplig för andra militärhistoriska föreningar. Tag kontakt med sekreteraren.

Vårt organisationsnummer är:
802473-0973
Bankgiro 192-4091

Per-Åke Karlsson
E-post: 505karlsson@telia.com
Telefon: 070-520 96 36

Fredrik Fogelberg
E-post: Fredrik.Fogelberg@ri.se
Telefon: 070- 219 61 60