Artillerisamlingar i Sverige idag utanför Armémuseum och Artillerimuseet.

Aspö.
På Aspö finns en stor samling rörligt kustartilleri på KA2 museum.

Boden
Kommunalt garnisonsmuseum finns, där det ingår en artilleridel med knytning till Boden. Endast en mindre  samling visas.
I forna fästningsfortet Rödberget, helt intakt, finns en betydande samling omfattande Bodens fästnings artilleri.

Gotland, Tingstäde
Ett garnisonsmuseum invigdes juli 2009. En artillerisamling med knytning till f d A 7 ingår. Skans 1 i Tingstäde är fortfarande bestyckad.

Halmstad
På Skedalahed finns landets rikssamling av luftvärnsmateriel, vilka ingår i Garnisons- och luftvärnsmuseet.

Karlsborg
I fästningen finns ett garnisonsmuseum med en mindre del tillhörande artilleri med knytning till fästningen.

Skillingaryd, MILISEUM
Ett nytt museum invigdes 2013 som främst skall omfatta indelningsverket och Hedarnas historia samt truppslaget ingeniörstrupperna. Några mindre delar visar samlingar med kopplingar till Smålands Artilleriregemente, fd. A6.

Vaxholms Fästningsmuseum
Visar samlingar och miljöer från de fasta kustartilleriet på Vaxholms Kastell.

Östersund, TEKNIKLAND
Invigning skedde av ett garnisonsmuseum 2010 i Optand söder Östersund. En mindre museisamling från A4, finns där..