Skånska militärförband
 

P6 Norra Skånska Regementet uppsatt 1811 som I24, indelt och övat på Ljungbyhed, ändrat 1928 till I6. 1963 överfört till Pansartrupperna med beteckningen P6. Förläggning från 1915 i
Kristianstad och från 1923 i nya kaserner. Förbandet nedlagt 1994.
 

P7 Södra Skånska Regementet uppsatt 1811 som I25, indelt och övat på Tvedöra hed,ändrat 1928 till I7. 1963 överfördes det till Pansartrupperna med beteckningen P7. Förläggningen var från 1928 i Skånska Dragonregementets K6 kasernar i Ystad samt på Revingehed.
Från 1982 är hela förbandet lokaliserat till Revingehed.
 P2 Skånska Dragonregementet uppsattes som Skånska Pansarregementet 1942. Det var Skånska Kavalleriregementet K2 uppsatt 1928 som då organiserades som pansarregemente med fortsatt förläggning i Helsingborg men från 1947 flyttade förbandet till Hässleholm.
1963 fick förbandet sitt namn Skånska Dragonregementet. Regementet nedlagt 2000.
 

A3 Wendes Artilleriregemente (Värvat) bildades 1794 ur det Kungliga Artilleriregementet.
Det var från 1815 förlagt med huvuddelen i Kristianstad och en del i Landskrona.
Från 1897 var hela regementet samlat i Kristianstad. Det flyttade 1994 till Hässleholm
till det av Skånska Trängbataljonen lämnade området inne på P2.
Regementet nedllagt 2000.
 

LV4 Skånska Luftvärnskåren uppsattes vid Wendes Artilleriregemente 1939 och förlades
till Malmö med beteckningen LV A3. Luftvärnet var en del av artilleriet och 1941 var
beteckningen A10 M för att som eget truppslagsförband bli Skånska Luftvärnskåren 1942.
Nya kaserner 1943 i Husie och luftvärnsregemente 1962. Kasernerna lämnades  1982 för att flytta in i de kaserner som P7 lämnat i Ystad. 1994 åter en luftvärnskår och denna nedlades
1997.
 
T4 Skånska Trängbataljonen uppsatt 1894 som Wendes Trängbataljon och från 1895 lokaliserad i Landskrona. 1907 flyttade förbandet benämnt Skånska Trängkåren till nya kaserner i Hässleholm. 1949 blev det Skånska Trängregementet. Förbandet samlokaliserades 1986 med Skånska Dragonregementet P2 i deras kasernområde. 1991 överfördes det som Skånska Trängbataljonen  i P2. Trängbataljonen avvecklades 1994.
 

Öresunds Marindistrikt bildades 1928 som krigsförband och fredsförband 1936. Det lydde
under Sydkustens Marindistrikt med namnet Malmö Marina Bevakningsområde men blev självständigt 1983. Det återfick sitt gamla namn 1994. Förbandet blev underställt Västkustens
Marinkommando 1998. År 2000 blev det Sjöstridskompani Malmö underställt Sydkustens Marinbas. Förbandet var under hela tiden förlagt i Malmö med stab, sjöbevakningscentral samt ett antal bevakningsbåtar. Det nedlades 2010.
 

F5 Krigsflygskolan bildades 1926. Under 1955 förlades jetflygutbildningen till Ljungbyhed
och propellerflygutbildningen till Rinkaby men i slutet på 1960-talet samlades all utbildning
till Ljungbyhed. Krigsflygskolan nedlades 1998 och flygskolan flyttade till F10 Ängelholm
för att vid dess nedläggning flytta till F16 i Uppsala.
 


F10 Skånska Flygflottiljen uppsattes 1940. Namnförslaget var Wendes Flygflottilj men efter
protester fån Wendes kamratförening i skrivelse till Kunglig Majestät blev förbandet utan
namn till 1942 då den döptes till Skånska Flygflottiljen. Under kriget nyttjades förutom
huvudbasen Bulltofta i Malmö även Rinkaby, Sövdeborg, Ripa och Everöd.
Flottiljen flyttades 1945 till Ängelholm. 1998 överfördes flygskolan till F10 för att i samband
med nedläggningen av F10 2002 flytta till F16 i Uppsala.
 
 

                                         Äldre Skånska Arméförband

 
K5 Skånska Husarregementet uppsatt efter 1658, indelt, övat på Ljungbyhed, med namnet Norra Skånska Kavalleriregementet , bytt 1801 till Skånska Linjedragonregementet för att 1807 återfå sitt slutliga namn. Förläggning från 1912 i nya kaserner i Helsingborg (Berga) och Landskrona. Två skvadroner var förlagda i Uppsala. Regementet sammanslogs 1928 med K6 Skånska Dragonregementet och K7 Kronprinsens Husarregemente till K2 Skånska Kavalleriregementet.
 
K6 Skånska Dragonregementet leder sitt ursprung till 1676 ,indelt, övat på Ljungbyhed, det blev Södra Skånska Kavalleriregementet 1695, en period på 1770 talet som Prins Carls Södra Skånska regemente, sedan Skånska Karabinjärregementet 1805 för att 1833 återfå sitt ursprungliga namn.
Förläggning från 1897 i nya kaserner i Ystad. Regementet sammanslogs 1928 med
K5 Skånska Husarregementet och K7 Kronprinsens Husarregemente till K2 Skånska
Kavalleriregementet.
 
 
K7 Kronprinsens Husarregemente (värvat). Regementet härstammar från den husarkår
som uppsattes 1757 på ön Rügen. Regementet överflyttades till Sverige 1772. Regementet
hade olika namn beroende på vem som var dess chef, t ex hette det Mörnerska Husarregementet från 1801 när det deltog i den sista kavalleristriden vid Bornhöft 1813
K7, fick namnet "Kronprinsens husarregemente" 1822, efter dåvarande kronprins Oscar, (från 1844 kung Oscar I)
År 1882 återfick regementet "Kronprinsens Husarregemente" då kronprins Gustaf Adolf födde ( från 1950 Gustaf VI Adolf)
Förläggningen var från 1897 i nya kaserner i Malmö.
Regementet sammanslogs 1928 med K5 Skånska Husarregementet och K6 Skånska Dragonregementet till K2 Skånska Kavalleriregementet.
 
K2 Skånska Kavalleriregementet uppsattes 1928 genom en sammanslagning av
K5 Skånska Husarregementet, K6 Skånska Dragonregementet och K7 Kronprinsens Husarregemente. Det ombildades 1942 till pansarregemente med namnet P2 Skånska Pansarregementet. Regementet var förlagt 1928 till 1942 i Helsingborg då det nedlades
men istället blev omorganiserat som Skånska Pansarregementet P2 vilket 1946 flyttade
till nya kaserner i Hässleholm.
  


K2 Skånska Kavalleriregementet som övergick till pansartrupperna 1942 sattes upp på nytt
1946 i Helsingborg som Skånska Pansarregementet lämnat för Hässleholm.
Regementet K2 nedlades åter 1952.