KUNGLIG WENDES  MILITÄRHISTORISKA FÖRENING   -    WMF