Bostället

I Bostället finns, förutom vår Entré, en utställning av  hela ammunitions-utvecklingen från äldre dagars stenkulor till nutida avancerade granattyper inom artilleriet. I samlingen finns också  föremål från tiden då man provade svartkrutets kvalitet.
I en monter finns en exakt avgjutning av en av Europas äldsta kanoner, Loshultskanonen från 1300-talet.
 
I samma utställningssal finns också en stor sambandsutställning från början av 1870-talet och framåt som visar utrustning före telefonens tid samt under telefonins och radions tid.
 
I bostället finns också finns en souvenir- och bokbutik.
Läs nedan.
Välkomna !

Souvenir & Bokbutik
 

 Försäljning av diverse "överskottsmateriel" med bl.a. ylletröjor, vattenflaska i plast, yllefiltar, ryggsäckar m.m.

Böcker, märken av olika slag, tavlor, planscher, medaljer,
m.m. 

T-shirts, uniformspersedlar, tallrikar,krus, m.m.