Stationen är avsedd för telegrafi och telefoni inom frekvensområdet 3,7-6,5 MHz, och levereras med rör, telegrafinyckel och batterilåda.  Omtrimmas med lätthet för 40- och 80- metersbanden.
Mottagare: 5-rör super (1 Hf-steg), mellanfrekvens 460 Kc/s.
Sändare: ECO + PA och p.p. modulator för kolkornsmikrofon. Utgångseffekt 0,4 watt. Sändare-mottagare sammanbyggda i en enhet i kraftig aluminiumlåda.

TELEFONVÄXEL
Helt manuella växlar vid publika telefonstationer försvann i Sverige huvudsakligen under 1950- och 1960-talen. Den sista manuella svenska telefonstationen automatiserades 1972. Helt manuella abonnentväxlar (företagsväxlar) fanns kvar så långt som in på 2000-talet.

"KABELTATTARE"
Tråd var huvudsambands-medlet inom artilleriet för att säkerställa artilleriunderstöd.
För linjebyggnad var alla signalisterna väl utbildade. Här en tvåmans linjepatrull med utrullare och uppläggare, "Kabeltattare".
Här visas också unikt linjebyggnadsmateriel, i fastställda arbetsmodeller från 1918.

ÄLDRE SIGNALUTRUSTNING

Signallampa med stearinljus och olika typer av signal-trumpeter, var för den tiden en bra lösning för att få kontakt och skicka meddelande med.

STOR SAMLING AV RADIO-UTRUSTNING
Huvuddelen av de olika radiostationer som användes inom Armèn mellan 1920- och 1990-talet finns här. Bland samlingarna finns bl a Armens första  radio: 1Watts bärbar radiostation m/28 och en station som tillverkades för artilleriets eldledning: 5 Watts bärbar radiostation m/30.

KABELANSLUTNING
Utmed vårt svenska vägnät finns än idag dessa "telefonstolpar" med olika möjligheter för inkoppling av militär sambands-utrustning.

RA 200
En Svensk bärbar KV-radio (kortvåg) avsedd för telegrafi och telefoni. Levererades till armén 1958 efter nära fem års utvecklingsarbeten. Cirka 2000 stationer levererades.
Stationen drivs med ackumulatorer och en generator. Vid mottagning och lågeffektsändning svarar ackumulatorerna ensamma för den ström som erfordras men vid sändning med hög effekt måste generatorn vara igång. Generatorn används även för laddning av ackumulatorerna.

SIGNALLAMPA
M/12

Signallampan utgörs av gasackumulator och lamphus med signalanordning. Lampan monteras normalt på stativ. Ljuskällan utgörs av en accetylenlampa som tillförs gas. Lampans  låga är tänd under hela signaleringsskeendet. Lampans signalljusräckvidd i dager är ca 2 km och nästan det dubbla i mörker. Lystiden är ca 10 timmar. Vikt komplett med stativ ca 11 kg.