Göta Rike (1900-tals pjäser)

Utställningen, i garageform, visar de viktigaste typerna av kanoner och haubitsar som varit i tjänst under 1900-talet, utom de tyngsta som av utrymmesskäl finns i Artillerihallen.

Av krigshistoriska skäl kan nämnas ett unikt exemplar av 10,5 cm haubits m/10-24 vilket tillhörde svenska bergsartilleriet och var under andra världskriget utlånat till Finland för Sallafronten.
Ett rostigt exemplar, har hittats i Småland 2014. Det är en av de två som monterades ihop på Gevärsfaktoriet ( ej tillverkat där) av de på olika ställen tillverkade delarna. Alla fyra, (av de totalt fyra), bygger på Bofors haubits m/10, därav beteckningen m/10-24.

Flera originaltyper finns, t.ex. 10,5 cm haubits m/40 och 10,5 cm haubits m/39, både i slutlig version och som visar hur de en gång såg ut vid första leveransen.

10,5 cm haubits m/40 i ursprungligt skick
10,5 cm Haubits m/39