Stenladan (1800-tals pjäser) 

I denna fina gamla sal med tjocka stenväggar från 1840 visas främst utvecklingen av artilleriet på 1800-talet. Dessutom finns bland annat en unik fältsmedja från 1710 , det vill säga från Karl XII:s tid. Här finns även en raketartillerivagn från 1830-talet och vår första kulspruta m/1875.
Ett krigsbyte från 1813 från Napoleons armé finns med fint bevarat namnchiffer.

I en monter finns dockor med artilleriets uniformer från 1808 - 1990 samt i en annan monter finns ett diorama, se bild nedan.

Fältsmedja från 1710, Karl XII:s tid.
Till vänster uniform  m/1872 och till höger  m/1873
Till vänster uniform m/1872 och till höger m/1873
Bild på terräng i dioramat.
Krigsbytet från Napoleons armé.
Till vänster uniform m/58 och till höger m/90 (General)
Till vänster uniform m/58 och till höger m/90 (General)