Svea Rike

Innehåller motorfordon från 1950--1960-talen.
Byggnaden är trång och öppnas först efter förfrågan och om guide kan medfölja.

Volvo Lastvagn 112 DT med gengasaggregat.
Volvo Lastvagn 112 DT med gengasaggregat.
Volvo radiopersonterrängbil 915 ( Suggan)
Volvo radiopersonterrängbil 915 ( Suggan)
Volvo Personlastterängbil 903 ( Pltgb 903)
Volvo Pansarvärnspjästerrängbil 9031
Volvo Pansarvärnspjästerrängbil 9031
Terrängbil 1/2 t (Willys Overland Jeep CJ2)
Terrängbil 1/2 t (Willys Overland Jeep CJ2)
Översiktsbild över hjulfordonsutställningen 2019