Artillerimuseets Temautställning

Årets Temautställning går under namnet "Djuren i Försvaret
Några bilder på utställningen, nedan.

HAVSÖRN

Problemet att hita en ubåt i ett vatten-område med hög sjö, var svårt varför man funderade på om en fågel med god syn borde kunna nyttjas och man valde Havsörnen. De kan ha en spännvidd på 2,5 M och en längd av ca 1 M. Två hannar införskaffades och dessa tränades på att hämta mat på ett ubåtsdäck och man skulle då, när fågeln dök, bege sig till platsen för att anfall ubåten.
Försöken gick inte bra. Den ena örnen dog, antagligen av tristessen i fångenskapen varför man släppte den andra. 
Försöken genomfördes med "Gålö" som bas.

VALLTRAPP m/1876

En valltrapp läggs över sadeln och en "Vojlock" eller ett lite större och finare "schabrak" ligger under sadeln. Valltrappen blev inom armén också en prydnad. Den ansågs dock obekväm, gav skavsår och utgick ur fältutrustningen 1905 och blev enbart kvar till "parad". En "vojlock" kan finnas av många slag, ett sadeltäcke, en filt etc. är en slags "vojlock".

MINHUNDAR

De vanligaste min- hundarna används vid minröjning. Hundarna är många gånger effektivare än människor, för detta ändamål och kan till skillnad från en metalldetektor känna skillnad på metall och sprängämnen. Dessa hundar kallas även ytsökande hundar eller långlinehundar. Metoden går ut på att hunden i lina skickas ut på en rak linje, när den sökt av sträckan återvänder den till hundföraren och skickas sen ut på nytt.

KATTER

Katter har funnits i det militära sedan lång tid tillbaka. Oftast har de utnyttjats på fartyg som "Råttjägare", men efterhand som de sanitära förhållanden förbättrats samt att bestämmelserna för djurhållning skärpts, har djur ombord försvunnit. Vissa katter blev beresta som katten"Flamman", vilken var med på Kryssaren Gotlands långresa 1949 som gick runt England och Färöarna.