Motorfordonssamling
 

I början av 1990-talet väcktes tanken att en förening skulle bildas för att försöka skaffa fram materiel och utrustning som använts vid Wendes artilleriregemente, med avsikten att WMF-samlingen skall bestå av en serie fordonstyper där man kan följa utvecklingen.
Efter hand som fordonen inom försvaret blev äldre och omoderna, skrotades eller såldes de till civila uppköpare. Inga fordon av de äldre modellerna från 1940-talet blev kvar inom försvaret.Under åren som gått har de flesta bilarna som såldes till civila köpare skrotats eller blivit så rostskadade att de är mycket svåra att återställa i originalskick. Arbetet med att få fram fordon började omgående och 1993, då Wendes Militärhistoriska Förening (WMF) bildades, hade flera fordon anskaffats och renoverats. De flesta fordonen har vi fått då de utgallrats av försvarsmakten, men de äldre fordonstyperna har vi köpt av civila samlare och därefter har de renoverats vid WMF, för att bli så mycket som möjligt i originalskick. I samlingen finns nu de flesta fordonstyperna som använts vid A3 i utbildningen sedan motoriseringens början 1942.

På följande sidor finns uppgifter och data
på de fordon föreningen för närvarande har.

Klöckner     
TVC     
Volvo Lastvagn 112 DT     
Volvo Tgbil m/43
Terrängbil 1/2 T     
Dodge terrängbil 1,5 ton     
GMC terrängbil m/46
Volvo Artilleritraktor m/43
Volvo Raptgbil 915
Lastterrängbil 934
Volvo Stabsterrängbil 935
Lastterrängbil 939