Wendeshallen

Här visas artilleriets äldsta motorfordon varav många är från tidigt 1940-tal. Museets unika fordonssamling omfattar cirka  50 hjul- och bandfordon samt motorcyklar, varav normalt alla är i, eller återställda i, originalskick och fullt körklara. Det tyngsta fordonet är en 15,5 cm bandkanon på 53 ton. Nedan visas några av dessa fordon.

Detaljer om våra fordon se här
Volvo TVC m/42
Triumph Trophy TR5, en av ett tiotal motorcyklar på museet
Scania-Vabis Stormartillerivagn m/43
15,5 cm Bandkanon 1
Volvo Artilleritraktor m/43
Volvo LV 112 DT Gengasaggregat
Det finns Java, Triumph, Huskvara m. fl. mc-märken att beskåda
Klöckner Tgb m/42