Bodens Fästning

Boden är avseende artilleri, känt för sin fästning från 1900-talets första år. Ett av de berömda forten, "Rödberget" är idag kvarlämnat som ett mycket intressant museum.  Se deras hemsida.
Idag finns i Boden, det enda Artilleriregementet, A9, som finns kvar i landet. Där utbildas på den nya avancerade artilleripjäsen ARCHER.

Bodens fästning. Rödbergsfortet
Foto PÅK Foto PÅK

Den första officiella svenska rundradiosändningen gjordes här i radiobunkern den 12 juli 1921.

Foto: PÅK Foto: PÅK

I källaren på radiobunkern finns ett igenmurat rum. Om man sticker in kameran genom ett litet hål så får man den här bilden. Kanske förvarades här hemligheter som vi inte ens kan ana idag.

Foto: PÅK Foto: PÅK
Säkerheten i fortet ses som en av de viktigaste sakerna att följa. Förödande om något skulle hända.
Boden. Radiobunkern 2014-05-11. Foto: PÅK Boden. Radiobunkern 2014-05-11. Foto: PÅK

Boden Radio
Stationen byggdes 1914 och 1916 stod Radiobunkern klar. Stationen var viktig för sambandet mellan huvudstaden och den viktiga fästningen i norr. Dessutom skötte man trafiken mellan den svenska kolgruvan på Spetsbergen, "Sveagruvan" och huvudkontoret i Stockholm. En stor mängd "krigsfångetelegram" från/till Ryssland, Österrike-Ungern mfl. gick via Boden radio. I juni 1919 öppnades stationen för trafik med båtar i Bottenviken. Stationen var i många år sjöräddningscentral.
Läs mer på www.radioboden,se

Foto: PÅK Foto: PÅK

Gustaf V:s namnteckning i ingången till radiobunkern

Logement i Rödbergsfortet